အလိမ္မာပုံဝတ္ထုများ

Tales                                                Tales2

ကလေးသူငယ်တို့၏ စာရိတ္တကောင်းမွန်ရေးနှင့် စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာရေးကို ရည်သန်လျက် မြန်မာ့ထုံးတမ်း ဓလေ့များ မြစ်ဖျားခံရာ ပုံပြင်၊ ဝတ္တုနှင့် ကျမ်းဂန်လာစာပေတို့မှ ရွေးချယ်ပြုစုသော အလိမ္မာပုံပြင်ပထမအုပ်ကို ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်၌ ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ပထမအုပ်ကဲ့သို့ပင် သရုပ်ဖော်ပုံများနှင့်တကွ ဒုတိယအုပ်ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်ပါသည်။