မြန်မာစာမြန်မာစကား

MSMSမြန်မာစကားအသံထွက်ရာတွင် မှားလေ့ရှိသော အမှားများ၊ ဗျည်း သရ အက္ခရာနှင့် ကိန်းဂဏန်းရေးရာတွင်  မှားလေ့ ရှိသော  အမှားများ၊ စာလုံးပေါင်း မှားတတ်သော စကားလုံးများ၊ ဝိဘတ်၊ ပစ္စည်း သမ္ဗန္ဓ္အသုံးနှင့် ဝါကျ ဖွဲ့ထုံး၌ အများဆုံးမှားလေ့ရှိသော အမှားများကို ကြားနေရ၊ မြင်နေရသော အထောက်အထားများအရ ရွေးနုတ်၍ ပြင်ဆင်နိုင်ရန် ရုပ်ပုံများဖြင့် သရုပ်ဖော်ထားသည်။

မြန်မာစာမြန်မာစကားPDF