စာကိုးအဘိဓာန်

Sarkoo

ပုဂံခေတ်၊ ပင်းယခေတ် အုတ်ခွက်စာ၊ ကျောက်စာ၊ မင်စာ၊ ကဗျာ လင်္ကာတို့မှ ကိုးကားနိုင်သော စာသား များကို ကောက်နုတ်၍ မူလ အရေးအတိုင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ ယခုခေတ်ရေးဟန်ဖြင့်လည်းကောင်း ဖော်ပြထားသည်။ တစ်ကြိမ်မကသုံးလေ့ရှိသော စကား ရပ်တို့ကို ရှေ့နောက် အညွန်းများဖြင့် ဆက်စပ်ဖော်ပြ ထားသည်။ ဧရမ္မက်က္ဗန်အဖြစ်မှတော်လှန်၊ ဧမိုးနှောင်းသံထင်အခါ စသည့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ဝေါဟာရအချို့ ပထမဆုံး သုံးစွဲမှု သာဓကကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာနေရာတွင် စာလုံးမည်းတို့ဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။

စာကိုးအဘိဓာန်(ပုဂံခေတ်)