မျှော်မှန်းချက်

  • မြန်မာ ဗျည်း သရ အက္ခရာ၊ ြမန်မာဝေါဟာရတို့၏ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံ၊ အနက် အဓိပ္ပာယ်၊ အသံထွက်၊ သဒ္ဒါနှင့် ဝါကျဖွဲ့ထုံးတို့ ထုံးမီစံမျှ မှန်ကန်တိကျရေး၊ အဓွန့်ရှည်စွာ တည်တံ့ရေးနှင့် မြန်မာစာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ရန် (မြန်မာစာအဖွဲ့ဥပဒေအရ)
  •  မြန်မာစာသည် ရုံးသုံးစာဖြစ်သဖြင့် မြန်မာဘာသာစကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာနှင့် ဓလေ့ထုံးစံများကို ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ရန်၊  (ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၅၀ အရ)
  • တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာနှင့် ဓလေ့ထုံးစံများဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သင်ကြားရေးတွင်ညှိနှိုင်းအထောက်အကူပြုရန် (အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၂၊ ၄၃၊ ၄၄ အရ)
  • နိုင်ငံအကျိုးပြု ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်